Jamie a chacen

Jamie y Cogydd Deledu a'i Sioe Goginio Ffrwydrol

Mae Jamie (na, nid y Jamie yna!) yn cogydd byd-enwog - yn ei fyd ei hun. Mae'n dangos sut i goginio bwyd iach gyda diystyried llwyr tuag at hylendid a diogelwch. A iechyd.

Gofynion Technegol

Sioe ben-bwrdd hunangynhwysol (gallwn ddod a bwrdd ein hunain neu defnyddio'ch bwrdd chi). Ar gael tu fewn. Rydym yn dod â'n goleuadau ein hun a PA pan yn orfodol. Addas at bob oedran. Lle angenrheidiol: 2m X 2m. Dim ond 5 munud sydd angen i'w pharatoi a'i phacio fyny (heb gynnwys y goleadau). Un perfformiwr. Hyd: 30 mun, neu gall cael ei rannu i mewn i dau sioe o 20 mun. Ar gael yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Oeddech yn gwybod...? (cliciwch i ddarganfod)