Jamie y Cogydd

Pypedau a chymeriadau crwydrol

Sioeau pypedau gwreiddiol a thraddodiadol, cymeriadau crwydrol anhygoel ac atyniadol.
Am dros tri degawd mae Living Daylights wedi bod yn diddanu cynulleidfaeodd o bob oed yng Nghymru, Prydain, Ewrop a'r Dwyrain Canol.
By'r ddigwyddiad yn carnifal, ffair, gwyl, ar y stryd fawr, mewn canolfan siopa, parti, priodas, dathliad, ras neu unrhywbeth arall bydd Living Daylights yn ychwanegu gwefr i'r digwyddiad.

"I was so involved in the show I forgot my baby."

Mother (would prefer to remain anonymous)