Jamie y Cogydd

Pypedau a chymeriadau crwydrol

Sioeau pypedau gwreiddiol a thraddodiadol, cymeriadau crwydrol anhygoel ac atyniadol.
Am dros tri degawd mae Living Daylights wedi bod yn diddanu cynulleidfaeodd o bob oed yng Nghymru, Prydain, Ewrop a'r Dwyrain Canol.
By'r ddigwyddiad yn carnifal, ffair, gwyl, ar y stryd fawr, mewn canolfan siopa, parti, priodas, dathliad, ras neu unrhywbeth arall bydd Living Daylights yn ychwanegu gwefr i'r digwyddiad.

"I know that ATC have used him many times before, but this was the first time I had seen him - and wow he was great, no wonder we keep using him - and all of this praise despite him trying to feed me to the dragon covered in tomato ketchup!!"