Sigmynd - y Carw sy'n Canu

Sigmynd - y Carw sy'n Canu

Gyda'i cyrn wedi'u ardduno ag uchelwydd a'i drwyn yn fflachio'n goch, mae Sigmynd yn canu carolau ar gais yn Gymraeg neu Saesneg, gyda Elff Nadoligaidd ar ei gefn sydd yn gwneud rhestr - dwywaith. Gan chwifio'i law bydd yn profi bobl o phob oedran ar pa mor dda neu drwg y maent. Mae Sigmynd wedi ymddangos yn Sw Llundain, Stryd Rhydychen, Gorymdaith Nadolig Canol Lerpwl a sawl canol dre a chanolfan siopa ar draws y DG.

Gofynion Technegol

Mae angen lle i newid tu fewn. Gall gweithio mewn bron i bob tywydd. Ar gael yn y Gymraeg neu yn Saesneg.

Oeddech yn gwybod...? (cliciwch i ddarganfod)