Tywysoges Petunia a Jane.

Princess Petunia has a Pea

Stori am dwy dywysoges ac un Marchog. Mae Petunia wedi'i sbwylio. Mae'n casáu llysiau. Gallydd gweld pysen tri milltir i ffwrdd. Ei hoff gêm yw i daflu llestri at y gweision. Mae Esmerelda yn caru llysiau, ond mae hefyd yn caru Syr Cad, sydd wedi rhoi iddi cymysgedd cariad cyfrinachol. Pwy all gadw'r castell a'r aur? A fydd Syr Cad yn cael ei ddal?

Gofynion Technegol

Sioe hunangynhwysol sydd yn defnyddio pypedau ffon syml ond llawn gymeriad. Ar gael tu fewn neu tu allan mewn tywydd addas. Defnyddiwn goleadau ein hunain a PA ein hunain pan mae angen. Addas i bob oedran. Y Lle sydd ei angen: 2m X 2m. Amser i'w paratoi/cymryd i lawr: 5 munud yn unig (heb gynnwys y goleadau). Un perfformiwr. Ar gael yn Saesneg.

Oeddech yn gwybod...? (cliciwch i ddarganfod)